Personal coaching

Wat is personal coaching? | Hoe verloopt personal coaching?

‘Management is doing things right. Leaderschip is doing the right things.’
– Peter Drucker

Wat is Personal Coaching?

Personal Coaching richt zich in de eerste plaats op de ontwikkeling van werknemers en wil het beste in hen naar boven brengen. Het gaat om individuele begeleiding met als voornaamste doelstelling het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van de professionele doelstellingen. Goed functionerende bedrijven maken er hoe langer hoe meer gebruik van omdat ze zich focussen op het talent en motivatie van hun medewerkers.

De coach begeleidt de coachee op een manier die inzicht geeft in zijn functioneren, in zijn sterke en zwakke kanten, in het ontdekken en benoemen van obstakels die hem belemmeren in het optimaal uitvoeren van zijn taken. Deze werkwijze vormt de basis voor een hogere effectiviteit van de coachee. Ik werk hiervoor vanuit het gedachtegoed van Fred Korthagen, ‘Krachtgericht Coachen’, een aanpak die gericht is op talentontwikkeling en het aanboren van de kracht in mensen, wat zijn hun meest eigen kwaliteiten en talenten, wat is hun missie?

Het initiatief voor een coachingtraject kan zowel bij de coachee als bij de werkgever liggen, maar alle partijen, coach, coachee en opdrachtgever moeten het eens zijn over de werkwijze en de verwachtingen.