Personal coaching

Wat is personal coaching? | Hoe verloopt personal coaching?

Hoe verloopt Personal Coaching?

Binnen het coachingtraject worden de doelen vooraf bepaald. De coach stelt vragen en geeft adviezen en treedt op als ‘challenger’. De begeleiding is heel individueel en richt zich in eerste plaats op de kracht van de coachee, op zijn intrinsieke motivatie, eerder dan op eventuele problemen. Het lerend effect is net daarom efficiënt en duurzaam. Het verhogen van het ‘persoonlijk meesterschap’ zorgt op langere termijn voor een aanzienlijke return on investment.

Daarna werken we op de concrete werksituatie vanuit nieuwe uitgangspunten en zienswijzen. Zo wordt de coachee meer en meer onderlegd in het sturen van zijn/haar gedrag en handelen. We bouwen rustperiodes in om de nieuwe ervaringen aan de praktijk te toetsen zodat de coachee zelf de vooruitgang kan voelen en aftoetsen.

Een goed verloop van een coachingtraject vraagt een onvoorwaardelijk vertrouwen tussen coachee en coach die ten alle tijden discreet blijft over de inhoud en het verloop van de coachingsessies, ook ten opzichte van de opdrachtgever.

Een coaching bestaat gemiddeld uit een viertal sessies van twee uur. Voor meer info over de voorwaarden, aarzel niet om me te contacteren.