HR Management

REALISATIES

 • Rekrutering: accurate selectie en weinig vroegtijdige uitstroom door competentiegerichte interviews en assessment centers:
  • Rekrutering van kaderleden, bedienden en arbeiders.
  • Ontwikkelen & implementeren van rekruteringsprocessen in lijn met organisatiestrategie en op maat van operationele noden.
  • Gebruik van assessment tools als PAPI, SHL.
 • Learning & Development: betere communicatie en efficiëntere samenwerking door strategische, tactische en operationele opleidingen:
  • Opmaak van development programma’s en bijhorende processen.
  • Uitvoeren van trainingen voor directie, bedienden en arbeiders.
  • Invoeren van informele leermethodes via feedback leidinggevende, on the job training en intervisies.
 • Organisatieontwikkeling: gemotiveerde werknemers door een positief en productief personeelsbestand op te bouwen:
  • Competentiebeheer: welke competenties zijn in de organisatie nodig en hoe bekomen we deze?
  • Functioneringsgesprekken met veel aandacht voor de ontwikkeling naar de toekomst toe.
  • Werknemerstevredenheidsenquête: verhoogt de betrokkenheid van de werknemers.
  • 360° feedback: voor ontwikkeling van management- en teamprestaties.
 • Interne Mobiliteit: organisaties zijn steeds in beweging  waardoor er nood is aan flexibele werknemers:
  • Overleg met sociale partners en directie.
  • Herplaatsen en begeleiden van werknemers op nieuwe functies of werklocaties.
 • Change projecten:
  • Personeel op één lijn brengen met betrekking tot bedrijfsdoelen.
  • Erkenning en begeestering van het personeel voor wijzigingen in bedrijfscultuur.
  • Werknemers stimuleren na afslankingen of merges.
 • Certified Personal Coach:
  • Talent coaching en loopbaancoaching.
  • Business coaching & team coaching.